Nowa strona
Zapraszamy na nową stronę internetową Parafii:
www.parafiabialkatatrzanska.pl
Znajdą tam Państwo aktualne informacje, porządek nabożeństw, ogłoszenia parafialne oraz intencje mszalne.
Kościoły
STARY KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
- konsekrowany 1765
- wybudowany z inicjatywy ks. Marcina Drużbackiego
- swiątynia orientowana (prezbiterium zwrócone jest ku wschodowi, w stronę Jerozolimy); drewniana (przylegająca zakrystia murowana)
- budowla składa się z nawy głównej, trójbocznego prezbiterium oraz wieży
- 3 ołtarze: główny, rokokowo-klasycystyczny (ok 1780); lewy, wczesnobarokowy , uznany przez A. Skorupę za jeden z najcenniejszych zabytków ruchomych na Skalnym Podhalu; prawy, barokowy
- rzeźby 4 aniołków przypisuje się Wojciechowi Kułachowi "Wawrzeńcokowi", znanemu ludowemu artyście z Gliczarowa, żyjącego w latach 1812-1897
- szereg zabytkowych rzeźb, figur i feretronów
- wpisany w 1926 na listę obiektów zabytkowych

NOWY KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
- wybudowany w latach 1918-1921 z inicjatywy ks. Jana Madeja (projekt F. Mączyńskiego); konsekrowany 7 sierpnia 1921, budowa wieży ukończona w 1993 (ks. Stanisław Maślanka)
- kościół murowany, w elewacjach zewnętrznych dominuje cegła, kamieniem wyłożone są ościeża okienne i drzwiowe, ściana szczytowa oraz dolna część wieży
- budowla orientowana, trójnawowa, halowa, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie i wieżą z lewej strony elewacji frontowej, 2 obszerne przybudówki po obu stronach świątyni (lewa pełni rolę zakrystii a prawa otwartej do wnętrza kościoła kaplicy)
- ołtarz główny wykonany z mosiądzu wg projektu Jana Sczepkowskiego (później jednego z najwybitniejszych rzeźbiarzy 20-lecia międzywojennego) w 1912 r.
- Obraz MB Cząstochowskiej znajdujący się w głównym ołtarzu ufundowano w 1916 jako wotum za uratowanie Białki od zniszczeń wojennych. Za zasłonę obrazu służy obraz Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
- 2 ołtarze boczne, z lewej fresk MB Różańcowa ze św. Dominikiem, któremu asystuje św. Jacek, z prawej jest wyobrażeniem Serca pana Jezusa: Chrystus usadowiony wysoko na tronie odbiera hołd od hirarchów Kościoła (prawdopodobnie papież Pius XI oraz kard. Adam Stefan Sapieha) oraz ludu. Oba freski autorstwa Włodzimierza Herczaka, powstały między 1941 a 1946.
- W górnych partiach ścian prezbiterium i nawy głównej postacie aniołów, namalowane w 1953 przez F. Paszkowskiego, do których pozowały miejscowe dziewczęta
- Organy zbudowane przez organmistrza Tomasza Falla w 1906 roku, wprawione w pięcioosiowy barokowo-klasycystyczny prospekt ( więcej )
- ambona, stalle i ławki pełne motywów regionalnych, zostały wykonane ok. 1925 przez Jędrzeja Gracę Goberę z Bustryku

© Parafia.Bialka.net