Nowa strona
Zapraszamy na nową stronę internetową Parafii:
www.parafiabialkatatrzanska.pl
Znajdą tam Państwo aktualne informacje, porządek nabożeństw, ogłoszenia parafialne oraz intencje mszalne.
Historia
"Białka - wieś na Podhalu nowotarskiem, pow. nowotarski, nad rzeką tej samej nazwy, dopływem Dunajca. Graniczy od północy i wschodu ze Spiżem, od zachodu z Groniem, od południa z Bukowiną, gdzie potok Palenica tworzy granicę. Parafia w miejscu. Od Nowegotargu 13 kil. odległa wieś, która ciągnie się wzdłuż drogi prowadzącej na Spiż; długość wsi 3 ćwierci mili. Obecnie liczy 227 domów a 1345 mk., z tych 637 mężczyzn a 708 kobiet. Rozległości morg. n. a. 2396. Gdy stary kościół drewniany spalił się, pleban z Ostrowska Marcin Drużbacki wystawił nowy kościół a biskup sufrag. krakowski Stanisł. Szembek poświęcił. Szkoła ludowa jednoklasowa, ludność trudni się wyrobami z drzewa."
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (1880)

W roku 1637 król Władysław IV nadał Wojciechowi Nowobilskiemu otrzymał przywilej na dożywotnie sołtystwo we wsi "Nowa Białka" świeżo przez niego założonej na surowym korzeniu, oraz uposarzył tutejszą filię parafii w Ostrowsku, powstałą po wybudowaniu w 1635 r. pierwszego kościoła przez ostrowskiego plebana Szymona Sylezjusza a z subwencji kanclerza wielkiego koronnego Tomasza Zamojskiego. Ów kościół konsekrowany 29 lipca 1962 r. przez sufragana krakowskiego Stanisława Szembeka nie przetrwał do czasów dzisiejszych, gdyż spłonął okołow roku 1700 (według niektórych źródeł przed 1723). Na jego miejsce ks. Marcin Drużbacki wybudował nową świątynię, która stoi do dziś, pod wezwaniem świętych Apostołów Szymona i Judy, konsekrowaną w 1765 r. Nowy, murowany kościół powstał w 1921 roku z inicjatywy ks. Jana Madeja, konsekrowany został 7 sierpnia tego samego roku.

Z kroniki parafialnej
- 4 X 1905 r. poświęcenie nowego cmentarza przez dziekana z Ludźmierza ks. Piotra Krawczyńskiego;
- 1 IX 1913 r. odprawienie uroczystej Mszy św. na rozpoczęcie budowy ;
- 1916 r. ufundowanie obrazu MB Częstochowskiej za 4 tys. Koron, wykonanego w firmie brązowniczej Kopaczyński w Krakowie jako wotum błagalne za uratowanie okolicy i całej polskiej ziemi od zniszczeń wojennych;
- 1917 r. dokończenie budowy plebani, uroczyste wprowadzenie do parafii wotywnego obrazu MB Częstochowskiej;
- 28 X 1918 r. poświęcenie kamienia węgielnego w nowym kościele już zasklepionym i wytynkowanym;
- 7 VIII 1921 r. konsekracja świątyni;
- 24 VI 1922 r. poświecenie trzech nowych dzwonów;
- 1934 r. budowa wikarówki z piwnicą;
- 1952 r. budowa ogrodzenia wokół kościoła; sprawienie ławek na chórze, malowanie kościoła, brukowanie przed kościołem, tynkowanie wieży;
- 1952 - 1954 sprawienie do kościoła lnianych chodników, wygląda na to, że były robione na miejscu, wprawiono nowe drzwi do kościoła;
- 1953 - 1954 budowa chodnika na cmentarz, malowanie kościoła od 1 IX - 6 X 1953 r. malowali: prof. Feliks Paszkowski oraz syn Feliks Paszkowski, Szkutlarska Barbara, Poltzoch Janusz, Wiesław Garboliński, Czesław Jarnicki, Mieczysław Laar;
- 1954 r. zakup chorągwi żałobnych i kropielnic:
1. Zainstalowanie miedzianej chrzcielnicy z nakrywą ażurową, wykonaną przez Stefana Pichela w Krakowie (1898 r.) zakupiona jeszcze do starego kościoła przez parafian z Chicago za czasów ks. Antoniego Skrudzińskiego;
2. Wykonanie polichromi w prawej nawie bocznej przedstawia Chrystusa Króla, wiernych w strojach regionalnych, papieża Piusa XI i ks. Kard. Adama Stefana Sapiehę.

Wykaz księży proboszczów i wikariuszy

pracujących w Białce Tatrzańskiej

LpNazwisko i imięLataWikariuszeLata
1.Florentinus Knais1778-1787
2.Wawrzyniec Cieczewski1787-1788
3.Szymon Kozakiewicz1788-1819
4.Jan Czerwieilskiadministrator 1819-1825 proboszcz 1825-1849
5.Jan Twardowskiadministrator 1849-1850
6.Andrzej Fitt1850-1865
7.Bartłomiej Klus1865
8.Franciszek Chwistek1865-1890Antoni Skrudziński1869-1890
9.Antoni Skrudzińskiadministrator 1890-1891Antoni Jurkowski1890
10.Antoni Skrudzińskiproboszcz 1891-1905
11.Jan Kanty Madej1905-1941; ur. 24.IX.1875r, zm. 30.VI.1941r.
12.Michał Wietecha1913-1915
13.Jan Gorniszewicz1915-1917
14.Stanisław Wciślak1917-1920
15.Jan Chrobakiewicz1920-1923
16.Jan Pawela1923-1924
17.Władysław Matyszkiewicz1924-1926
18.Andrzej Rokosz1926
19.Bronisław Ataman1926-1929
20.Józef Węgrzyn1929-1931
21.Bronisław Wołoch1931-1933
22.Juliusz Turowicz1933-1934
23.Jan Rychlik1934-1938
24.Ludwik Mizera1938-1940
25.Józef Węgrzyn1941-1946
26.Władysław Ryba1941-1946
27.Jerzy Czertoryski

8.VIII.1946-15.IX.1968;

Zm. 2.VIII.1969r.

28.Zygmunt Fojtuch1947
29.Andrzej Waleń1947-1949
30.Józef Pitorak - rezydent16.VIII.1951 - 11.XII.1951
31.Józef Pędziwiatr buduje kościół w Groniu i tam zostaje proboszczem16.VIII.1952-15.X.1958
32.Józef Brzeźniak21.VIII.1958-10.VIII.1962
33.Jan Baradziej10.VIII.1962-15.IX.1968
34.Jan BaradziejAdministrator 16.IX.1968-11.VII.1970
35.Stanisław BrodaWikariusz ekonom 11.VII.1970 Proboszcz 21.XII.1970-13.VI.1989
36.Stanisław Maślanka j.13.VI 1989 - 2007Mieczysław Szlagaod 2006 
36.Jan Byrskiod 2007

Wykaz księży pochodzących z Białki Tatrzańskiej

Lp. Nazwisko i imię, Data wyświęcenia
1. Para Władysław, (pochowany w Białce)
2. Nowobilski Józef, 1952 (pochowany w Luborzycy)
3. Fiutowski Jarosław, 1964 (pochowany w Białce)
4. Nowobilski Jan, 1965
5. Nowobilski Władysław, 1967
6. Nowobilski Józef (Skupień), 1974
7. Matys Józef, 1986
8. Strzelecki Jacek, 1988
9. Pytel Zbigniew, 1997
10. Fukś Mariusz, 2008

Wykaz sióstr pochodzących z Białki Tatrzańskiej

Lp. Nazwisko i imię, data ślubów zakonnych
1. Nowobilska Marcjanilla, 1955
2. Haładyna Helena, 1960

© Parafia.Bialka.net