Nowa strona
Zapraszamy na nową stronę internetową Parafii:
www.parafiabialkatatrzanska.pl
Znajdą tam Państwo aktualne informacje, porządek nabożeństw, ogłoszenia parafialne oraz intencje mszalne.
Kancelaria parafialna
Kancelaria czynna - po rannej oraz przed i po wieczornej Mszy św.
Przygotowanie do sakramentu małżeństwa w ramach czasu otwarcia przed i po wieczornej Mszy św oraz po wcześniejszym uzgodnieniu.

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
Należy zgłosić dziecko w kancelarii przynajmniej jeden tydzień przed Chrztem przynosząc:
1. Wyciąg urodzenia dziecka z U.S.C.
2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii
3. Poświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami
4. W przypadku małżeństwa niesakramentalnego - zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego.
Chrzestnymi Rodzicami nie mogą być:
a) niewierzący i innowiercy
b) żyjący na kontrakcie cywilnym
c) prowadzący gorszący tryb życia i niepraktykujący
d) nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa.
W kancelarii parafialnej przedstawiają następujące dokumenty:
1. Metryki chrztu (ważność wydania do pół roku).
2. Dowody osobiste.
3. Ostatnie świadectwa z religii
4. Zaświadczenie o Bierzmowaniu
5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z U.S.C.
6. W przypadku wdowców: metryka śmierci współmałżonka.

POGRZEB KATOLICKI
Pogrzeb należy zgłaszać w parafii zamieszkania Zmarłego.
W kancelarii należy okazać:
1. Akt zgonu U.S.C.
2. zaświadczenie od lekarza o zgonie osoby
3. Zaświadczenie o zaopatrzeniu na śmierć

© Parafia.Bialka.net