Nowa strona
Zapraszamy na nową stronę internetową Parafii:
www.parafiabialkatatrzanska.pl
Znajdą tam Państwo aktualne informacje, porządek nabożeństw, ogłoszenia parafialne oraz intencje mszalne.
Duszpasterze
Probosz
ks. mgr Jan Byrski, R.M., ur. 1954 Wieprz, wyśw. 1980, od 2007
Wikariusz
ks. mgr lic. Marcin Bętkowski, wyśw. 2002
Na terenie parafii mieszkają
ks. prałat Bolesław Kowalczyk

© Parafia.Bialka.net